ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
Merkez Kütüphane

Materyal Sağlama, Kitap ve Dergi Bağışı
E-posta: saglama@uludag.edu.tr
 

Ödünç Verme İşlemleri
E-posta: odunc@uludag.edu.tr

Süreli Yayınlar
E-posta: sureli@uludag.edu.tr

Elektronik Kaynaklar
E-posta: ekaynaklar@uludag.edu.tr

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme
E-posta: ill@uludag.edu.tr