Türkçe Kitap Talepleri Hakkında

 

  • Talep edilen kitaplar, tercihen 2007-2011 yılları arasında yayınlanmış olmalıdır.
  • Talep listeleri ilişikteki form esas alınarak hazırlanacaktır.
  • Formdaki yazar adı, eser adı ve ISBN bilgilerinin bulunduğu alanların boş, yanlış yada eksik olması durumunda talepler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  • Talep edilen kitapların satın alınması için forma yazılırken öncelik sıralamasına özen gösterilmelidir.
  • Talep edilen kitapların güncel fiyatlarının belirtilmesi, talep tutarlarının hesaplanması için gerekmektedir.
  • Kitabı isteyen kişinin adı soyadı, E-posta adresi, kitap siparişi sırasında, kitap hakkında doğacak çeşitli tereddütlerde bilgi alınması açısından gerekmektedir.
  • Listeler hazırlanırken kitap sayısında herhangi bir limit söz konusu değildir.
  • Formlar hazırlanırken Excel dosyası şeklinde hazırlanmalı, basılı olarak resmi yazı ile Başkanlığımıza bildirilmelidir. Ayrıca formlar mutlaka elektronik ortamda da saglama@uludag.edu.tr adresine gönderilmelidir.
  • Talep formlarını hazır olarak, http://kutuphane.uludag.edu.tr/duyuru.html adresinden indirebilirsiniz.
  • Talep Formunu indirmek için tıklayınız…